Γλυπτά

Γλυπτά / Sculptures

Συστροφή ή Ματιά   /   Sinuosity or look - 2017


Απεικόνιση Μουσείου ''Θεόδωρος Παπαγιάννης''   /    Museum illustration - ''Theodoros Papagiannis'' - 2019


 ΒαBel, εν λευκώ   /   Babel - 2017


 Πόζα   /  Posture for camera - 2017


 Φτουτοπία, Αχλάδι Μήλο    /   Pear and apple - 2016


 Φρουτοπία, Ρόδι    /   Pomegranate - 2015


 Φρουτοπία, Νά ένα μήλο    /   My apple - 2015


 Κύματα    /   Waves - 2015


 Σιωπή    /   Silence - 2015


 Αετός - 2013 Λευκό μάρμαρο Κοζάνης - Διαστάσεις: 1,0μ x 0,8μ x 0,5μ
Δημιουργήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας και τοποθετήθηκε στη Λαμία (ιδιωτική συλλογή)
   /   Eagle - 2013. White marble, Kozani - (Dimensions 1.0m x 0.8m x 0.5m)
Created at Litochoro Pierias - Situated at Lamia (private collection)


 Ελευθερία - Λιτόχωρο    /   Freedom - Litochoro 1997


 Προσωπικές συλλογές   /    Personal collections


Μνημείο Εθνικής Αντίστασης - Λιτόχωρο    /   Monument of National Resistance - Litochoro