Γλυπτά

Γλυπτά:

Πόζα (Posture for camera) - 2017

Φρουτοπία, Ρόδι (Pomegranate) - 2015

Φρουτοπία, Νά ένα μήλο (My apple) - 2015

Κύματα (Waves) - 2015

Σιωπή (Silence) - 2015

Αετός - 2013 Λευκό μάρμαρο Κοζάνης - Διαστάσεις: 1,0μ x 0,8μ x 0,5μ
Δημιουργήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας και τοποθετήθηκε στη Λαμία (ιδιωτική συλλογή)
Eagle - 2013. White marble, Kozani - (Dimensions 1.0m x 0.8m x 0.5m)
Created at Litochoro Pierias - Situated at Lamia (private collection)

Ελευθερία - Λιτόχωρο 1997

Προσωπικές συλλογές

Μνημείο Εθνικής Αντίστασης - Λιτόχωρο

 

Sculptures

Under Pressure, Posture for camera - 2017

Pomegranate - 2015

To an apple (My apple) - 2015

Waves (Waves) - 2015

Silence (Silence) - 2015

Eagle - 2013 White marble Kozani - Dimensions: 1.0 m x 0.8M x 0.5M Created in Litohoro Pieria and placed in Lamia (private collection)

Eagle - 2013. White marble, Kozani - (Dimensions 1.0m x 0.8m x 0.5m) Created at Litochoro Pierias - Situated at Lamia (private collection)

Freedom - Litochoro 1997

Personal collections

Monument National Resistance - Litochoro